Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Tag Archives: Quaternary Ammonium Compounds Test Kit

กระดาษทดสอบ Quat (0 – 1000 ppm.)

QUANTOFIX ® ทดสอบสั่นแถบ ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของ QUATs เหล่านี้เป็นแถบทดสอบสำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของสารแอมโมเนียมสี่ (Quat) ในการแก้ไขปัญหา ง่ายจุ่มและอ่านขั้นตอนให้ผลที่เชื่อถือได้ภายใน 15 วินาที ฆ่าเชื้อตาม Quat มักมีการใช้สำหรับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นผิวและปิดวงจรระบายความร้อน QUANTOFIX ® แถบทดสอบ Quat อนุญาตให้ตรวจสอบ convenien ที่จะตัดสินใจถ้าความเข้มข้นของยาฆ่าเชื้อก็เพียงพอ นี้ช่วยให้มั่นใจการฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุด Read More »

Scroll To Top