Wednesday , 17 April 2024
Breaking News

Tag Archives: pH Spear

ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Spear)

pHTestr ที่ไม่ซ้ำกับขั้วหอก พีเอชเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญวัดในการแปรรูปอาหาร หอกค่า pH EUTECH กันน้ำที่ยากปลายเปิดรูขุมขนเซ็นเซอร์หอกเป็นขรุขระเหมาะทดสอบใช้งานง่ายสำหรับการวัดโดยตรงของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งเช่นชีส, เนื้อ, ผลไม้, ขนมปังและตัวอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่สำคัญกว่าหากค่า pH เป็นที่ง่ายต่อการทำความสะอาด, เครื่องทดสอบค่าความเป็นกรดเอะอะฟรีที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับอาหารมืออาชีพ Read More »

Scroll To Top