Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Tag Archives: Molybdenum Test Kit

กระดาษทดสอบโมลิบดินัม (0 – 250 ppm.)

QUANTOFIX ®แถบทดสอบโมลิบดีนัม ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของโมลิบดีนัม การทดสอบนี้จะช่วยให้การกำหนดที่ง่ายและรวดเร็วของโมลิบดีนัมในการแก้ไขปัญหา มันมาพร้อมกับน้ำยาที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การวัดสามารถที่จะเริ่มต้นทันที ภายในเวลา 1 นาทีหนึ่งได้รับผลที่เชื่อถือได้ การทดสอบ Molybdenum ใช้เป็นหลักสำหรับน้ำหล่อเย็นและน้ำป้อนหม้อไอน้ำ ที่นี่, เกลือโมลิบดีนัมทำหน้าที่เป็นสารยับยั้งการกัดกร่อนทั้งโดยตรงหรือเป็นส่วนหนึ่งของ anticorrosive การควบคุมระดับความระมัดระวังของโมลิบดีนัมเป็นสิ่งสำคัญ Read More »

Scroll To Top