Saturday , 2 March 2024
Breaking News

Tag Archives: Eutech Cond 6+

เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech Cond 6+)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: หลายจุดสอบเทียบ Push-button (ไม่เกิน 5 คะแนน) กับความถูกต้อง± 1% เต็มขนาด     :: ตัวเลือกในการสอบเทียบอย่างรวดเร็วอัตโนมัติง่ายหรือปรับแต่งใกล้ถึงตัวอย่างคู่มือการสอบเทียบ     :: Auto-Ranging สำหรับการนำไฟฟ้า / TDS วัดการตอบสนองอย่างรวดเร็วและความละเอียดที่ดีที่สุดในช่วงกว้างวัด     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เพื่อความถูกต้องที่เหมาะสมภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่าย     Read More »

Scroll To Top