Thursday , 5 October 2023
Breaking News

Tag Archives: Eco Scan Temp 6

เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิแบบมือถือ (Eco Scan Temp 6)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: แสดงสูงสุดและต่ำสุดของที่กดปุ่มและในเมตรนอกจากนี้ยังปรับปรุงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดเมื่ออ่านจะถูกแช่แข็ง     :: การปรับแต่งค่าชดเชยอุณหภูมิสำหรับวัตถุประสงค์การปรับแต่ง     :: หน่วยความจำไม่ระเหยช่วยให้ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องวัดและข้อมูลจะถูกเก็บไว้อำนาจเมตรแม้ปิด     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     Read More »

Scroll To Top