Tuesday , 21 May 2024
Breaking News

Tag Archives: EC Testr High

ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EC Testr High)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: กันน้ำ, กันฝุ่นที่อยู่อาศัย – IP67 จัดอันดับเหมาะสำหรับสภาพสนามที่รุนแรง Plus มันลอย!     :: ใช้ทดแทนเซ็นเซอร์ – นำมาใช้ใหม่ในร่างกายทดสอบเดียวกันเป็นเวลานานประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะ     :: อ่านเต็มแสดง – ไม่จำเป็นต้องคูณหน้าปัดเพื่อให้ได้ค่าการทดสอบจริง     Read More »

Scroll To Top