Thursday , 30 May 2024
Breaking News

Tag Archives: โซเดียมคลอไรด์

กระดาษทดสอบความเค็ม – โซเดียมคลอไรด์ (0 – 5 g/l)

SALTESMO ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของเกลือ Saltesmo แผ่นทดสอบมักมีการใช้สำหรับการกำหนดของเกลือ (NaCl) ในอาหารและในน้ำทะเล น้ำยาทุก impregnated บนกระดาษทำให้การทดสอบง่ายมากที่จะใช้แม้สำหรับผู้ได้รับการฝึกฝน หนึ่งก็มีการเจาะหลุมลงในแผ่นดิสก์โดยใช้เข็มที่แถมมากับการทดสอบและอนุญาตให้แผ่นดิสก์ไปแช่ในตัวอย่างเป็นเวลา 2 นาที โซนสีจะปรากฏขึ้นรอบหลุมและขนาดเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของคลอไรด์ในการแก้ปัญหา Read More »

Scroll To Top