Tuesday , 21 May 2024
Breaking News

Tag Archives: โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือในการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุดทดสอบ (สำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »

Scroll To Top