Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Tag Archives: แบคทีเรีย

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ – ห้องสุขา

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง

ความสำคัญของชุดทดสอบ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภค Read More »

ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร

หลักการ ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสะดวกมากกว่าการเตรียมสารเองในห้องปฏิบัติการ แต่เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาค่อนข้างแพง คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดตรวจเชื้อ KUick สำหรับใช้เพื่อตรวจแยกเชื้อโรคทางเดินอาหารกลุ่ม Enterobacteriaceae ซึ่งให้ผลรวดเร็วโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงสารอาหารของเซลล์ส่งผลให้สารมีสีเปลี่ยนไป Read More »

กระดาษทดสอบแบคทีเรียในน้ำ

กระดาษทดสอบแบคทีเรียในน้ำ เจริญเติบโตของแบคทีเรียตรวจสอบ สำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำ (481195-30) แบคทีเรียเจริญเติบโตตรวจสอบสำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบจุดที่เมื่ออยู่แบคทีเรียเป็นผู้ต้องสงสัย หากพื้นที่เป็นผู้ต้องสงสัยสำหรับแบคทีเรียทั้งจุ่มแถบทดสอบลงในตัวอย่างหรือสำหรับพื้นผิวเพิ่มน้ำ deionized / กลั่นและเช็ดล้าง ใส่แถบทดสอบกลับเข้าไปในแพคเกจและปล่อยให้สงบเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่จุกจิกกวนใจไมโครรวมแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของอาณานิคมการเจริญเติบโตเมื่อแผ่นแถบทดสอบ Read More »

Scroll To Top