Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Tag Archives: เครื่องวัดค่าบีโอดี-ซีโอดีแบบออนไลน์

เครื่องวัดค่าบีโอดี-ซีโอดีแบบออนไลน์ (BOD/COD-UV Online Water Analyzer)

โหมดการทำงาน กระบวนการ UV มีมาตรวัดไฟฉายกับ curette ที่เกิดขึ้นจากช่องว่างในกรณีที่วิเคราะห์ การสูญเสียของกลาง UV แช่รอบไต่สวนเป็นวัดความกว้างของรูรับแสงวัดนี้ วัดวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึมสเปกตรัมที่ 254nm. (SAC254) สูงขึ้นถูกต้องของการวัดจากผลกระทบจากความขุ่นในการดูดซึมรังสียูวีได้รับการชดเชยโดยการวัดการอ้างอิง (แหล่งกำเนิดแสงที่มองเห็นได้ที่ 550 nm.) วิธีนี้ใบไม่เสียอันตรายและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม Read More »

Scroll To Top