Wednesday , 30 November 2022
Breaking News

Tag Archives: สปีชีส์

ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในห้องน้ำ – ห้องสุขา

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อวิบริโอ สปีชีส์ (Vibrio spp.)ในห้องน้ำ,ห้องสุขา ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเขียวใสเป็นสีเขียวอมเหลืองและ สีเหลือง พร้อมความขุ่น Read More »

Scroll To Top