Thursday , 20 June 2024
Breaking News

Tag Archives: ปากกาทดสอบค่าออกซิเดชั่น-รีดักชั่น

ปากกาทดสอบค่าออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (ORP Testr 10)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ – จอแสดงผล LCD แบบ dual เพื่อให้สามารถอ่านเพิ่มให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเมตร     :: ช่วงการวัดการขยายขึ้นไปถึง -999 mV 1000     :: กันน้ำ, กันฝุ่นที่อยู่อาศัย – IP67 จัดอันดับรักษาความสมบูรณ์ของการทดสอบของคุณแม้จะอยู่ในสภาพสนามที่รุนแรง     Read More »

Scroll To Top