Friday , 14 June 2024
Breaking News

Tag Archives: น้ำยาทดสอบความเป็นกรด – ด่างของน้ำ (1 pH -13)

น้ำยาทดสอบความเป็นกรด – ด่างของน้ำ (1 pH -13)

น้ำยาทดสอบความเป็นกรด – ด่างของน้ำ (1 pH -13) UNISOL ตัวชี้วัดที่เป็นของเหลว UNISOL เป็นโซลูชั่นที่บ่งชี้ว่าจะมีผลโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง สีที่เกิดจากตัวอย่างคือเมื่อเทียบกับกราฟสีที่รวมอยู่ในชุด UNISOL โซลูชั่นตัวบ่งชี้จะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าความเป็นกรดในตัวอย่างที่ไม่ buffered เหมือนน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำผิวดิน ในตัวอย่างเหล่านี้บ่งชี้เอกสารอื่น ๆ ของพวกเขาได้พบกับขีด จำกัด ของการบังคับใช้ Read More »

Scroll To Top