Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบโครเมท

กระดาษทดสอบโครเมทในน้ำ (0 -100 ppm.)

QUANTOFIX ® Chromate ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของโคร การทดสอบนี้จะช่วยให้การกำหนดง่ายและรวดเร็วของ Chromate ในการแก้ไขปัญหา มันมาพร้อมกับน้ำยาที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การวัดสามารถที่จะเริ่มต้นทันที ภายใน 30 วินาทีหนึ่งได้รับผลที่เชื่อถือได้ สารประกอบหลาย Chromate เป็นพิษและมะเร็ง พวกเขาจะใช้ตัวอย่างเช่นในการชุบโครเมี่ยมและการฟอกหนัง QUANTOFIX ® Chromate ใช้สำหรับการตรวจสอบง่ายของน้ำที่ปล่อยจากโรงงานดังกล่าว Read More »

Scroll To Top