Wednesday , 22 May 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบโคบอลท์

กระดาษทดสอบโคบอลท์ในน้ำ (0 -1000 ppm.)

กระดาษทดสอบโคบอลท์ในน้ำ (0 -1000 ppm.) QUANTOFIX ®โคบอลต์ ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของโคบอลต์ แถบทดสอบนี้มีไว้สำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของโคบอลต์ในการแก้ไขปัญหา ง่ายจุ่มและอ่านขั้นตอนให้ผลที่เชื่อถือได้ภายใน 20 วินาที โคบอลต์ยังใช้สำหรับการผสมโลหะและสารอื่น ๆ ในสามารถเป็นส่วนหนึ่งของตัวเร่งปฏิกิริยา QUANTOFIX ®โคบอลต์จะใช้ในการตรวจสอบน้ำเสียและการทดสอบแบบไม่ทำลายของวัสดุ Read More »

Scroll To Top