Wednesday , 17 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบเมลามีน

ชุดทดสอบเมลามีน

เมลามีน เมลามีน คือพลาสติกชนิดหนึ่ง มีสารประกอบฟอร์มาลดีไฮต์เป็นส่วนประกอบ ลักษณะเป็นผงสีขาวมีสูตรโครงสร้าง C3H6N6 มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 66% เมลามีนจึงถือว่าเป็นโปรตีนเทียมชนิดหนึ่ง Read More »

Scroll To Top