Saturday , 25 May 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบอะลูมิเนียมในน้ำ

ชุดทดสอบอะลูมิเนียมในน้ำ (0 – 0.5 ppm.)

VISOCOLOR® ECO Aluminium กำหนดสีของอลูมิเนียม กำหนดสีที่มี chromazurol เอส ข้อมูลและข้อมูลการสั่งซื้อ Cat No. เลขที่ 931 006 (931 206) ชนิด สีชุดทดสอบ (เติมแพ็ค) เทือกเขา 0 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 mg / l Al 3 + เพียงพอสำหรับการ 50 อายุการเก็บรักษา อย่างน้อย 2 ปี ความเหมาะสมของน้ำทะเล ใช่หลังจาก 01:10 เจือจาง Detecable กับ PF-11 ไม่ Read More »

กระดาษทดสอบอะลูมิเนียมในน้ำ (0 – 500 ppm.)

กระดาษทดสอบอะลูมิเนียมในน้ำ (0 – 500 ppm.) QUANTOFIX ®อลูมิเนียมแผ่นทดสอบ ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของอลูมิเนียม การทดสอบนี้จะช่วยให้การกำหนดง่ายและรวดเร็วของอลูมิเนียมในการแก้ไขปัญหา แถบทดสอบมาด้วยน้ำยาที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การวัดสามารถเริ่มต้นได้ทันที ภายใน 2 นาทีหนึ่งได้รับผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ อลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเป็นอันดับสามในเปลือกโลก ธรรมชาติก็เกิดขึ้นเฉพาะในสารเคมี ในช่วงแรกของการบำบัดน้ำ, สารอลูมิเนียมที่เรียกว่าลัมจะถูกใช้เป็นเครื่องช่วยการแข็งตัว QUANTOFIX ®อลูมิเนียมที่ใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบการกรอง Read More »

Scroll To Top