Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

หลักการ การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร นอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง Read More »

Scroll To Top