Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบด้านสาธารณสุข

ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในห้องน้ำ – ห้องสุขา

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อวิบริโอ สปีชีส์ (Vibrio spp.)ในห้องน้ำ,ห้องสุขา ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเขียวใสเป็นสีเขียวอมเหลืองและ สีเหลือง พร้อมความขุ่น Read More »

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ – ห้องสุขา

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter)ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ – ห้องสุขา

หลักการของชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ Read More »

ชุดทดสอบกลูตาราลดีไฮด์ (0 -2.5%)

QUANTOFIX ® Glutaraldehyde ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของglutaraldehyde แถบทดสอบนี้มีไว้สำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของ glutaraldehyde ในการแก้ไขปัญหา จุ่มและอ่านง่ายขั้นตอนให้ผลที่เชื่อถือได้ใน 20 วินาที Glutaraldehyde เป็นยาฆ่าเชื้อที่แข็งแกร่ง มันคือตัวอย่างเช่นมักใช้ในการดูแลสุขภาพและวิศวกรรมการแพทย์ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ รวม Glutaraldehyde เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมมากที่สุดในการปรับกระบวนการอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว Read More »

ชุดทดสอบเมทานอล

ประโยชน์ของชุดทดสอบ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบเมทานอล ในแอลกอฮอล์แข็งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอุ่นอาหาร จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด 10 ตัวอย่าง ความไวของชุดทดสอบ ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือเมทานอล 3 % w/w ในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร Read More »

ชุดทดสอบคาเฟอีน

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการควบคุมการใช้คาเฟอีน ในผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า Read More »

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (Card)

ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ อุปกรณ์ในชุดทดสอบ ตลับทดสอบ 50 ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก สารดูดความชื้น คู่มือการทดสอบ ขนาดตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง วิธีใช้ นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ ใช้หลอดหยด ดูดปัสสาวะจากภาชนะ หยดน้ำปัสสาวะในหลุมทดสอบ จำนวน 4 หยด โดยให้หยดแรกซึมก่อน จึงหยดๆต่อไป วางแผ่นทดสอบทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จึงอ่านผลการทดสอบ Read More »

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (Strip)

ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ อุปกรณ์ในชุดทดสอบ แถบทดสอบ 50 แถบ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก สารดูดความชื้น คู่มือการทดสอบ ขนาดตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง วิธีใช้ นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ จุ่มแถบทดสอบลงในถาดปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบ นำแถบทดสอบขึ้นมาวางในแนวราบทิ้งไว้ 3-5 นาทีจึงอ่านผลการทดสอบ Read More »

ชุดทดสอบสเตอรอยด์

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นวิธีตรวจเบื้องต้นสำหรับ Dexamethasone และ Prednisolone ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป หรือในภาคสนามได้ หลักการ ใช้หลักการแยกสารด้วย Thin Layer Chromatography และตรวจสารที่แยกได้ด้วยกระดาษชุบน้ำยาทำให้เกิดสี Read More »

กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจยาฆ่าแมลงในเลือด (เฉพาะอุปกรณ์)

กระเป๋าตรวจการแพ้พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช (เฉพาะอุปกรณ์)  ประกอบด้วย สำลี (20 กรัม) 1 ห่อ แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค (30 มิลลิลิตร) 1 ขวด Blood Lancet (200 อัน) 1 กล่อง Micro Haematocrit tube (100 tube) 1 ขวด Slide ขนาด 2.5×7.5 ซ.ม. 10 แผ่น ปากคีบ ขนาด 5 นิ้ว 1 อัน Pipette Tip with Dropper Bulb 1 ชุด ถาดดินน้ำมัน 1 ถาด Rack พลาสติกใส ขนาด 6×8.5×4.5 ซ.ม. Read More »

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในเลือด

กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส สารที่ตรวจสอบ ปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ตัวอย่าง น้ำเหลือง ประโยชน์ สำหรับตรวจการแพ้พิษสารกำจัดศัตรูพืช จำพวกออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตบางตัว ดัชนีบ่งชี้ของการเฝ้าระวังและติดตามอันตราย การเกิดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช อายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี ควรปิดฝาขวดให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส และไม่ให้ถูกแสง ขนาด 100 แผ่น/กล่อง พร้อมแผ่นเทียบสีมาตรฐาน Read More »

ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย

ประโยชน์ของชุดทดสอบ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับทดสอบสารห้ามใช้ปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด 20 ตัวอย่าง ความไวของชุดทดสอบ ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ของสารปรอทแอมโมเนีย คือ 0.15 % w/w Read More »

ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน

ประโยชน์ของชุดทดสอบ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบสารห้ามใช้ไฮโดรควิโนนในครีมหรือโลชั่นประเภท สิว-ฝ้า-กันแดด จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด 20 ตัวอย่าง ความไวของชุดทดสอบ ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือ 0.006 % w/w ในครีมเบสเหนียว และ 0.014 % w/w ในโลชั่น สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653 Email : info@highents.com Read More »

ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบสารห้ามใช้กรดเรทิโนอิก (กรดวิตามิน A) ในเครื่องสำอาง ประเภท ครีม หรือ โลชั่น สิว-ฝ้า-กันแดด จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด 20 การทดสอบ ความไวของชุดทดสอบ ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือ 0.010 % w/w, ในครีมข้น 0.016 % w/w ในครีมเหนียว และ 0.002 % w/w ในโลชั่น Read More »

ชุดทดสอบยาอี

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653 Email : info@highents.com Read More »

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด) ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหา ฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีน และเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ เจเอสพี ฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีน การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 300 นก./มล. ขึ้นไป Read More »

ชุดทดสอบฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน (Strip)

ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบหาสารเสพติดฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีนในปัสสาวะ ขนาดบรรจุ   1 กล่องบรรจุ 50 ชุดทดสอบ วิธีใช้ นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ จุ่มแผ่นทดสอบลงในปัสสาวะประมาณ 30 วินาที วางแผ่นทดสอบทิ้งไว้ อ่านผลภายใน 1 – 10 นาที Read More »

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด) ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ เจเอสพี ทีเอชซี เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50 นก./มล. ขึ้นไป Read More »

ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบจุ่ม)

ชุดทดสอบยาบ้า (ชนิดจุ่ม) ชุดตรวจชนิดเร็วแบบขั้นตอนเดียว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ตั้งแต่ความเข้มข้น 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ เจเอสพี เมท สตริป เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ  ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป Read More »

ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบยาบ้า (แบบหยด) ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ เจเอสพี เมท การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป Read More »

ชุดทดสอบยาบ้า (Color Test)

หลักการ สารในกลุ่มยาบ้าได้แก่ เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน อีเฟดรีน ยาอี ยาเลิฟ รวมทั้งยาในกลุ่มอะมีนที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 มีผลต่อระบบประสาทและส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงมีการพัฒนาชุดตรวจยาบ้าในปัสสาวะขึ้น โดยสารออกฤทธิ์ในยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน) จะทำปฏิกิริยากับน้ำยาเคมีในสภาวะที่เหมาะสม แล้วเปลี่ยนสีของน้ำยา จากสีเหลืองเป็นสีม่วงแดงถึงม่วงน้ำเงิน Read More »

ชุดทดสอบสื่อการสอนในห้องเรียน (School Test Kit)

ชุดทดสอบโรงเรียน การทดสอบคุณภาพน้ำ สำหรับห้องเรียนทั้งหมด(487995) ชุดทดสอบ WaterWorks โรงเรียน™เป็นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน ได้รับการออกแบบสำหรับห้องเรียน 30 คน (รวม 540 การทดสอบพารามิเตอร์ 9 60 การทดสอบแต่ละ), WaterWorks ™ชุดทดสอบโรงเรียนมี 11 กิจกรรมในชั้นเรียนการศึกษาและการทดลองรวมทั้งการสร้างวงจรน้ำและการทดสอบฝนกรด ชุดนี้ยังมีการทดสอบสำหรับไนเตรตไนไตรต์, Read More »

Scroll To Top