Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดทดสอบดิน ชุดทดสอบปุ๋ย

ชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้

ความสำคัญของโรคไวรัสต่อกล้วยไม้ โรคไวรัสต่อกล้วยไม้ทำให้กล้วยไม้พันธุ์ที่อ่อนแอมีอาการปื้นที่ใบ ดอกด่าง ช่อสั้น แผลตายบนใบ ใบด่าง ยอดบิด ต้นทรุดโทรม การสะสมโรคไวรัสในเรือนกล้วยไม้ จะเป็นแหล่งกระจายโรคไปยังกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆ ทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจผิดว่าอาจเกิดจากแมลง เชื้อราหรือแบคทีเรีย จึงใช้สารเคมีในการกำจัด ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประเทศคู่ค้าบางประเทศมีมาตรการห้ามนำเข้าต้นที่เป็นโรคและต้องได้รับใบรับรองปลอดเชื้อไวรัสและอาจจะใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า Read More »

ชุดตรวจสอบปริมาณแลคโทนส์ในฟ้าทะลายโจร

ความสำคัญ ฟ้าทะลายโจรเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก และ สาธารณะสุขมูลฐาน ของประเทศ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ สรรพคุณใช้แก้ไข้ แก้เจ็บคอ เป็นยาขม เจริญอาหาร สารที่สำคัญและมีผลในการรักษาคือ “โตตอลแลคโตนส์”   ซึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ “โตตอลแลคโตนส์” ในยาที่รับประทานได้แก่ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต Read More »

ชุดทดสอบเอ็นพีเค,พีเอชในดิน (Professional Agriculture Test Kit)

HI 3896 เกษตรทดสอบ Kit, มืออาชีพ ในการใช้งานทางการเกษตร, การตรวจสอบคุณภาพของดินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเจริญเติบโตที่ดีต่อสุขภาพของพืช ระดับ pH เป็นคู่มือที่ดีเป็นที่พืชอาจเจริญเติบโตในภูมิประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเดียวกับระบุว่าเครื่องปรับอากาศและปุ๋ยที่จะใช้HANNA ® ‘ชุดทดสอบการรวมกันช่วยให้คุณสามารถทดสอบไม่เพียงสำหรับ pH แต่สำหรับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและ โพแทสเซียมเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคุณภาพของดิน Read More »

ชุดทดสอบเอ็นพีเค,พีเอชในดิน (Agriculture Test Kit)

HI 3895 Kit เกษตรทดสอบ ในการใช้งานทางการเกษตร, การตรวจสอบคุณภาพของดินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเจริญเติบโตที่ดีต่อสุขภาพของพืช ระดับ pH เป็นคู่มือที่ดีเป็นที่พืชอาจเจริญเติบโตในภูมิประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเดียวกับระบุว่าเครื่องปรับอากาศและปุ๋ยที่จะใช้HANNA ® ‘ชุดทดสอบการรวมกันช่วยให้คุณสามารถทดสอบไม่เพียงสำหรับ pH แต่สำหรับไนโตรเจนฟอสฟอรัสและ โพแทสเซียมเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคุณภาพของดิน Read More »

ชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดิน (NPK, pH)

VISOCOLOR ® กรณีน้ำยาในการวิเคราะห์ดิน กรณี Reagent สำหรับการวิเคราะห์ดิน สำหรับการทำงานของหลายนิเวศดินใช้งานทางชีวภาพซึ่งถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อการเกษตรจะต้องมีการบำรุงรักษาและการสนับสนุน ที่ดีที่สุดทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศขั้นตอนที่มีความหมายมากที่สุดคือการวิเคราะห์ตัวแปรที่สำคัญครั้งแรกของดินก่อนที่จะวางแผนมาตรการต่าง ๆ เช่นการปฏิสนธิ liming ฯลฯ Read More »

เครื่องวัดพีเอชและความชื้นในดิน (Soil pH and Moisture Tester)

ค่าพีเอชของดินและเครื่องวัดความชื้น ลักษณะ ช่วง pH : 3-8 pH ความละเอียดค่า pH : 0.2 pH ช่วงระดับความชื้นที่ : 1-8% ขนา ด: 48 (กว้าง) x 48 (H) x 160 (L) มม. น้ำหนัก : 135 กรัม ไม่มีจำเป็นต้องใช้พลังงานและ สิ้นเปลืองนี้เมตรจะทำให้คุณอ่านที่ถูกต้องของค่า pH ในดินของคุณและด้วยการกดปุ่มมันจะช่วยให้คุณทราบวิธีชื้นดินของคุณคือการช่วยป้องกันคุณจากกว่ารดน้ำ อุปกรณ์สวนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชาวสวนมีแนวโน้มที่ ลงไปในน้ำมากกว่าและผู้ที่ต้องการเก็บตาใกล้บนระดับ pH ของพวกเขา Read More »

ชุดตรวจสอบเอ็นพีเคในดิน (NPK) (Refill)

ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดิน (Refill) วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ชุดตรวจสอบในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผล จากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา Read More »

ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ

ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ (Limerequiremrnt of Soil and Water Test Kit) วัตถุประสงค์ การหาค่าความต้องการปูนเพื่อบอกปริมาณปูนที่ใช้แก้ความเป็นกรดของดิน และน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตร เป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เครื่องมือ สารเคมี เวลา และค่าใช้จ่ายสูงด้วย การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้ Read More »

ชุดตรวจสอบเอ็นพีเคในดิน (NPK)

ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดิน วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ ในดิน ซึ่งเป็นผล จากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา Read More »

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3 range)

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH Test Kit for Soil) วัตถุประสงค์ ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ใช้ตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างดิน ราคาถูก มีอายุใช้งานได้นาน การใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา ประโยชน์ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3 range) ใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้าง ในช่วง pH 3.0-8.0 Read More »

ชุดทดสอบปุ๋ยเคมีปลอม

ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี วัตถุประสงค์ ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเกษตรและมีราคาแพง จึงมีปรากฏการณ์ปุ๋ยเคมีด้อยมาตรฐาน และปุ๋ยปลอมแปลง การวินิจฉัยหรือการตรวจสอบเบื้องต้น แบบง่ายด้วยชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงให้ใส่ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยด้อยมาตรฐาน Read More »

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3.0-8.5)

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน วัตถุประสงค์ ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้รวดเร็ว สะดวกในการ พกพา ประหยัด ประโยชน์ ใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง pH 3.0-8.5 คุณลักษณะ สามารถวัดค่า pH ของดิน ช่วงกว้างตั้งแต่ 3.0-8.5 น้ำยา 1 ชุดวัด pH ของดินได้ประมาณ 50 ครั้ง Read More »

Scroll To Top