Wednesday , 17 July 2024
Breaking News

Tag Archives: ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ

ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ

ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ (Limerequiremrnt of Soil and Water Test Kit) วัตถุประสงค์ การหาค่าความต้องการปูนเพื่อบอกปริมาณปูนที่ใช้แก้ความเป็นกรดของดิน และน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตร เป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เครื่องมือ สารเคมี เวลา และค่าใช้จ่ายสูงด้วย การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้ Read More »

Scroll To Top