Friday , 24 September 2021
Breaking News

Tag Archives: คาเฟอีน

ชุดทดสอบคาเฟอีน

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการควบคุมการใช้คาเฟอีน ในผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า Read More »

Scroll To Top