Saturday , 25 May 2024
Breaking News

Tag Archives: กระดาษทดสอบไนไตรท์ในเนื้อสัตว์

กระดาษทดสอบไนไตรท์ในเนื้อสัตว์

การตรวจสอบของไนไตรท์ในเนื้อหาย กับไนไตรท์ QUANTOFIX ® พื้นหลัง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จำนวนมากเช่นหมูสับแฮมรมควันจะหาย บ่มคือกระบวนการที่จะรักษาเนื้อและไส้กรอกโดยนอกเหนือจากเกลือทั่วไป เนื้อพัฒนารสชาติบ่มทั่วไปและกลายเป็นสีแดง กระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สีเทาและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ แต่จากปฏิกิริยาของไนไตรท์ที่มีกรดอะมิโน, ไนโตรซาสารก่อมะเร็งอาจจะเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะลดความเข้มข้นของไนไตรท์ในเนื้อ Read More »

Scroll To Top