Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Tag Archives: กระดาษทดสอบตะกั่วในน้ำ

กระดาษทดสอบตะกั่วในน้ำ (limit 5 ppm.)

Plumbtesmo ® ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของตะกั่ว กระดาษทดสอบช่วยให้การตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็วของตะกั่วบนพื้นผิวรวมทั้งพื้นผิวโลหะ, อาหาร, เซรามิกและของเล่น ในการสืบสวนอาชญากรรมจะใช้ในการค้นหาร่องรอยของกระสุน พื้นผิวในคำถามคือชุบน้ำกลั่น กระดาษทดสอบถูกกดกับพื้นผิวประมาณ 2 นาที ในการปรากฏตัวของผู้นำกระดาษกลายสีชมพูสีม่วงเข้ม Read More »

Scroll To Top