Wednesday , 17 July 2024
Breaking News

Tag Archives: กระดาษทดสอบดีบุก

กระดาษทดสอบดีบุก (0 – 500 ppm.)

QUANTOFIX ® แถบทดสอบดีบุก ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของดีบุก แถบทดสอบนี้มีไว้สำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของ Tin ในการแก้ไขปัญหา ง่ายจุ่มและขั้นตอนการอ่านให้ผลที่เชื่อถือได้ภายใน 5 วินาที ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม QUANTOFIX ® Tin ใช้ในการควบคุมน้ำผลไม้กระป๋องหรืออาหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการเก็บรักษาและคุณภาพของชุบดีบุกปริมาณที่มีนัยสำคัญของดีบุกอาจได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นลบ การควบคุมของดีบุกทำให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดของอาหาร Read More »

Scroll To Top