Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Category Archives: เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น แบบมือถือ (pH, ORP Handheld Testers)

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan pH 6)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: การสอบเทียบหลายจุด (ไม่เกิน 3 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกาหรือมาตรฐาน NIST บัฟเฟอร์น้ำบริสุทธิ์ที่มีความถูกต้อง± 0.01 pH     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan pH 5)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: การสอบเทียบหลายจุด (ไม่เกิน 3 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกาหรือมาตรฐาน NIST บัฟเฟอร์น้ำบริสุทธิ์ที่มีความถูกต้อง± 0.01 pH     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech pH 6+)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: การสอบเทียบหลายจุด (ไม่เกิน 3 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกาหรือมาตรฐาน NIST บัฟเฟอร์น้ำบริสุทธิ์ที่มีความถูกต้อง± 0.01 pH     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech pH 5+)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: การสอบเทียบหลายจุด (ไม่เกิน 3 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกาหรือมาตรฐาน NIST บัฟเฟอร์น้ำบริสุทธิ์ที่มีความถูกต้อง± 0.01 pH     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 310)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: ที่อยู่อาศัยกันน้ำและกันฝุ่น – IP67 จัดอันดับเหมาะสำหรับสภาวะที่ขรุขระ Plus มันลอย!     :: หลายจุดสอบเทียบ Push-button (ถึง 5/6 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกา NIST หรือ DIN มาตรฐานบัฟเฟอร์สำหรับการสอบเทียบอย่างรวดเร็วด้วยความผิดพลาดการสอบเทียบไม่     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 300)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: ที่อยู่อาศัยกันน้ำและกันฝุ่น – IP67 จัดอันดับเหมาะสำหรับสภาวะที่ขรุขระ Plus มันลอย!     :: หลายจุดสอบเทียบ Push-button (ถึง 5/6 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกา NIST หรือ DIN มาตรฐานบัฟเฟอร์สำหรับการสอบเทียบอย่างรวดเร็วด้วยความผิดพลาดการสอบเทียบไม่     :: ผู้ใช้ปรับแต่งเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและการดูการวินิจฉัยขั้ว – ลาด pH / ค่าชดเชยฐาน / mV จุดสอบเทียบหน้าที่     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 600)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: ปลุก Cal-เนื่องจากป้องกันไม่ให้สอบเทียบ Out-dated ขณะที่สัญญาณเตือนภัยตั้งจุดเตือนเมื่ออ่านนอกพิกัดที่ตั้งจุด     :: ภายใต้ความถูกต้องสูงที่แตกต่างกันกับอุณหภูมิชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ / คู่มือ     :: เมกะหน่วยความจำที่เก็บพื้นที่ / จำได้ถึง 500 ชุดข้อมูลที่มีการอ่านค่าอุณหภูมิกับเวลาและวันที่จัดรูปแบบปั๊มให้ตรงตามมาตรฐาน GLP     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 610)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: 6 จุดสอบเทียบและ 20 อัตโนมัติ / ตัวเลือกบัฟเฟอร์ใช้ชุดสำหรับการสอบเทียบอย่างรวดเร็วสะดวก     :: ปลุก Cal-เนื่องจากป้องกันไม่ให้สอบเทียบ Out-dated ขณะที่สัญญาณเตือนภัยตั้งจุดเตือนเมื่ออ่านนอกพิกัดที่ตั้งจุด     :: ภายใต้ความถูกต้องสูงที่แตกต่างกันกับอุณหภูมิชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ / คู่มือ     :: เมกะหน่วยความจำที่เก็บพื้นที่ / จำได้ถึง 500 ชุดข้อมูลที่มีการอ่านค่าอุณหภูมิกับเวลาและวันที่จัดรูปแบบปั๊มให้ตรงตามมาตรฐาน GLP     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, เหล็ก, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 620)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: pH มาตรการและไอออนที่มีถึง 0.001 ละเอียด     :: ปลุก Cal-เนื่องจากป้องกันไม่ให้สอบเทียบ Out-dated ขณะที่สัญญาณเตือนภัยตั้งจุดเตือนเมื่ออ่านนอกพิกัดที่ตั้งจุด     :: ภายใต้ความถูกต้องสูงที่แตกต่างกันกับอุณหภูมิชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ / คู่มือ     :: เมกะหน่วยความจำที่เก็บพื้นที่ / จำได้ถึง 500 ชุดข้อมูลที่มีการอ่านค่าอุณหภูมิกับเวลาและวันที่จัดรูปแบบปั๊มให้ตรงตามมาตรฐาน GLP     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 110)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: 5 จุดสอบเทียบแบบกดปุ่มอัตโนมัติพร้อมระบบจดจำบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบอย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อผิดพลาดการสอบเทียบ     :: ทางเลือกของชุดบัฟเฟอร์ pH: สหรัฐอเมริกา, NIST, DIN หรืออิออนต่ำเพื่อตอบสนองการใช้งานที่กว้างขึ้น     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ร้านค้า / Recalls ถึง 100 ชุดข้อมูลที่มีการอ่านค่าอุณหภูมิ     Read More »

เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 11)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: 5 จุดสอบเทียบแบบกดปุ่มอัตโนมัติพร้อมระบบจดจำบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบอย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อผิดพลาดการสอบเทียบ     :: ทางเลือกของชุดบัฟเฟอร์ pH: สหรัฐอเมริกา, NIST, DIN หรืออิออนต่ำเพื่อตอบสนองการใช้งานที่กว้างขึ้น     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ร้านค้า / Recalls ถึง 100 ชุดข้อมูลที่มีการอ่านค่าอุณหภูมิ     Read More »

Scroll To Top