Thursday , 20 June 2024
Breaking News

Category Archives: เครื่องมือวัดค่าความเค็มแบบมือถือ (Salinity Handheld Testers)

เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan Salt 6)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: การสอบเทียบ Push-button เพื่อง่ายต่อการสอบเทียบอย่างรวดเร็วด้วยความถูกต้อง± 1% เต็มขนาด     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เพื่อความถูกต้องที่เหมาะสมภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     :: ปิดอัตโนมัติ Power-ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่หลังจากที่ไม่ใช้     :: Self-วินิจฉัยด้วยรหัสข้อความสำหรับการแก้ไขปัญหาได้ง่าย     Read More »

เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech Salt 6+)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :: การสอบเทียบ Push-button เพื่อง่ายต่อการสอบเทียบอย่างรวดเร็วด้วยความถูกต้อง± 1% เต็มขนาด     :: ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เพื่อความถูกต้องที่เหมาะสมภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง     :: ฟังก์ชั่นถือชั่วขณะ freezes อ่านสำหรับการดูง่ายและการบันทึก     :: ปิดอัตโนมัติ Power-ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่หลังจากที่ไม่ใช้     :: Self-วินิจฉัยด้วยรหัสข้อความสำหรับการแก้ไขปัญหาได้ง่าย     Read More »

Scroll To Top