Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดเจลอิเลคโตรโฟรริซิส

  • thumb1

    ชุดเจลอิเลคโตรโฟรริซิส

    ชุดเจลอิเล็กโทรโฟริซิสแบบแนวนอนที่มีขั้วไฟฟ้าอยู่ด้านบน KKUNP-A1 วิจัยและพัฒนาโดย รศ.ดร.นิสันต์ สัตย...

ชุดเจลอิเลคโตรโฟรริซิส

ชุดเจลอิเล็กโทรโฟริซิสแบบแนวนอนที่มีขั้วไฟฟ้าอยู่ด้านบน KKUNP-A1 วิจัยและพัฒนาโดย รศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุสิทธิบัตรเลขที่ 0503001489 Read More »

Scroll To Top