Saturday , 20 July 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบความชื้น (Moisture Test Kit)

กระดาษทดสอบความชื้น (Moisture indicators)

ตัวชี้วัดความชื้น ความมุ่งมั่นที่ง่ายของความชื้นในอากาศ การทดสอบนี้จะใช้สำหรับการกำหนดที่ง่ายและรวดเร็วของความชื้นในบรรยากาศญาติ กระดาษสัมผัสเพียงเพื่อบรรยากาศในคำถาม เมื่อสีของเบาะไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปความชื้นสามารถอ่านออก สินค้าสำคัญความชื้นเช่นอิเล็กทรอนิกส์และระบบแสงจะต้องมีการจัดเก็บไว้ที่ความชื้นอากาศต่ำ พวกเขามักจะได้รับการบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกร่วมกับสารดูดความชื้น ความชื้นตัวชี้วัดที่ใช้ในการควบคุมถ้า desiccants มีการใช้งานและถ้าความชื้นจะถูกเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพออกไปจากสินค้า Read More »

Scroll To Top