Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร

ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ

ความสำคัญ ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรรอกซีน การขาดสารไอโอดีนจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคคอพอก และยังส่งผลต่อการเจริญของสมอง ซึ่งถ้าหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนในช่วงระยะตั้งครรภ์ ลูกที่คลอดออกมาจะมีโอกาสเป็นปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่า โรคเอ๋อ Read More »

น้ำยาทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค I-Reagent

ความสำคัญ ทั่วโลกยอมรับกันว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง คือ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ไม่ใช่เกลือทะเลซึ่งถือว่ามีไอโอดีนไม่เพียงพอ) แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้เกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้ไม่ส่งผลให้ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างที่คาดหวัง Read More »

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)

ความสำคัญ ทั่วโลกยอมรับกันว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง คือ รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ไม่ใช่เกลือทะเลซึ่งถือว่ามีไอโอดีนไม่เพียงพอ) แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้เกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้ไม่ส่งผลให้ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างที่คาดหวัง Read More »

ชุดทดสอบวิตามินซีในอาหาร (Ascorbic Acid 10-200 ppm.)

HI 3850 กรดแอสคอบิ – ช่วง (10-200 mg / L) กรดแอสคอบิ – วิตามินซี – ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอาหารเสริมในน้ำผลไม้และรสชาติและคุณภาพของสารกันบูด HI 3850 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ของเครื่องดื่มและสามารถนำมาใช้ในเครื่องดื่มที่มีเนื้อหาสูงของสีเช่นน้ำผลไม้ ชุดใช้วิธีการไตเตรท รบกวนที่พบบ่อยในการทดสอบนี้จะนำโดยการลดตัวแทนปัจจุบันในเครื่องดื่ม Read More »

กระดาษทดสอบวิตามินซีในอาหาร (Ascorbic acid 0-2000 ppm.)

QUANTOFIX ® ทดสอบวิตามินซีกรดแถบ การทดสอบที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับกรดแอสคอบิ / วิตามินซี เหล่านี้เป็นแถบทดสอบสำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของกรดแอสคอบิ / วิตามินซีในอาหาร ง่ายแถบทดสอบ ‘จุ่มและอ่านขั้นตอนให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือภายใน 30 วินาที วิตามินซีหรือวิตามินซีพบตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดและผัก มันยังมีการเพิ่มน้ำผลไม้หรือผลไม้ที่มีเสถียรภาพและเป็นตัวรีดิวซ์ ดังนั้นวิตามินซีและวิตามิน C Read More »

กระดาษทดสอบไนไตรท์ในเนื้อสัตว์

การตรวจสอบของไนไตรท์ในเนื้อหาย กับไนไตรท์ QUANTOFIX ® พื้นหลัง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จำนวนมากเช่นหมูสับแฮมรมควันจะหาย บ่มคือกระบวนการที่จะรักษาเนื้อและไส้กรอกโดยนอกเหนือจากเกลือทั่วไป เนื้อพัฒนารสชาติบ่มทั่วไปและกลายเป็นสีแดง กระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สีเทาและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ แต่จากปฏิกิริยาของไนไตรท์ที่มีกรดอะมิโน, ไนโตรซาสารก่อมะเร็งอาจจะเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะลดความเข้มข้นของไนไตรท์ในเนื้อ Read More »

กระดาษทดสอบไนเตรท – ไนไตรท์ในผักผลไม้

การตรวจสอบของไนเตรทในมันฝรั่ง ผัก และผลไม้ที่มีไนเตรท® QUANTOFIX / ไนไตรท์ พื้นหลัง มันฝรั่งผักและผลไม้เป็นส่วนสำคัญของอาหารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในหลายส่วนของโลก วันคนบริโภคพวกเขาในปริมาณที่ดีทุก ไนเตรตเป็นสารไนโตรเจนที่สะสมผ่านการใช้ปุ๋ย เหนือความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมันฝรั่งพัฒนารสชาติดีและคุณสมบัติที่ไม่ดีปล่อย มักจะกลายเป็นมันฝรั่งเน่าเปียกผ่านการลดเสถียรภาพเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้บริโภคผักและผลไม้มันฝรั่งที่มีความเข้มข้นต่ำของไนเตรต การเปลี่ยนแปลงของไนไตรท์ไนเตรทให้ผ่านอิทธิพลของโปรตีนอาจผลิตไนโตรซาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง Read More »

ชุดทดสอบสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

ความสำคัญ น้ำมันทอดซ้ำคือน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหารซ้ำกันหลายๆครั้ง จะทำให้คุณค่าทางโภชนาลดลง และเกิดสารโพล่าร์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ไขมันที่ถูกออกซิไดซ์ปริมาณสูงทำให้ไลโปโปรตีนชนิดแอลดีแอล มีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ประเทศไทยควบคุมความปลอดภัยจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 283 พ.ศ. 2547 Read More »

ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ น้ำมันปรุงอาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายที่เป็นผลมาจากการใช้อุณภูมิสูง มีน้ำ กรด เอนไซม์หรือจุลินทรีย์เจือปน ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระและกลัยเซอรอล ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำมันปรุงอาหารมีสี กลิ่นรส และความหนืดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร Read More »

ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ น้ำมันปรุงอาหารเมื่อนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาไว้นานและอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น สัมผัสอากาศ ความร้อนและแสง จะเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ คุณค่าทางอาหารลดลงและเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง จะทำให้เกิดสารต่าง ๆ ขึ้นเช่น อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ กรด เพอร์ออกไซด์ และ สารโพลิเมือร์ซึ่งจะทำให้น้ำมันเกิดการหืน จึงได้เกิดการพัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้น โดยสามารถตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ของน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่า 5 ระหว่าง 5-10 และมากกว่า 10 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม Read More »

ชุดทดสอบไฮโปคลอไรต์ (สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน)

หลักการ สารไฮโปคลอไรต์หรือที่รู้จักกันทั่วไป คือ ผงปูนคลอรีนหรือคลอรอกซ์ เป็นแหล่งของคลอรีนที่สำคัญ มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง สามารถฟอกสีและ ทำลายจุลินทรีย์ได้ดี นิยมนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำของครัวเรือน ผู้ผลิตอาหารบางรายนำไปใช้ในอาหาร เพื่อฟอกสีอาหารให้ขาวน่ารับประทานและไม่เน่าเสียเร็ว ดังนั้นจึงได้พัฒนาชุดทดสอบขึ้นเพื่อสามารถใช้ตรวจสอบได้ทราบผลรวดเร็ว และแม่นยำ Read More »

ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู

หลักการ การบริโภคน้ำส้มสายชูที่มีปริมาณกรดน้ำส้มสูงเกินมาตรฐานกำหนด จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับน้ำสัมสายชูที่มีปริมาณกรดน้ำส้มต่ำกว่ามาตรฐานจัดเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยควรมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อ 100 มิลลิกรัม (4%) และ น้ำส้มสายชูเทียมต้องมีปริมาณอยู่ระหว่าง 4-7 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (4-7%) ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบทีตรวจสอบปริมาณได้อย่างรวดเร็ว และ มีความแม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

หลักการ ปัญหาน้ำส้มสายชูปลอมในพวงเครื่องปรุงที่ใส่ก๋วยเตี๋ยว แม้จะมีการตรวจจับกันไปแล้วแต่ก็ยังมีข่าวการใช้น้ำส้มสายชูปลอมกันอยู่ ซึ่งสร้างความกังวลแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบน้ำสัมสายชูปลอมขึ้นเพื่อให้สามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ Read More »

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี

หลักการ อาหารบางประเภทมีการปกปิดความบกพร่องของวัตถุดิบ และ ได้เจือสีสังเคราะห์ไปเพื่อให้ดูมีคุณภาพดี ในอาหารบางประเภทที่ห้ามใช้สี อันได้แก่ ผักและผลไม้ดอง ผลไม้สด เนื้อสัตว์ปรุงแต่งรส บะหมี่ กะปิ กุ้งแห้ง ลูกชิ้น น้ำพริก กุนเชียง ซึ่งปัจจุบันยังตรวจพบว่ามีการใช้สี จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี เพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

หลักการ ไอโอดีนเป็นสารที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ในเกลือบริโภคควรมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ปัจจุบันยังพบว่าเกลือบริโภคมีปริมาณไอโอดีนต่ำ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบนี้ ให้สามารถ ตรวจสอบได้ผลรวดเร็ว และ แม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร

หลักการ การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง Read More »

ชุดทดสอบซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร

หลักการ การนำวัตถุกันเสียกันรา มาใส่ในน้ำดองผักผลไม้ที่วางขายในตลาดเพื่อให้น้ำดองผักดูใสและใหม่อยู่เสมอ โดยกรดซาลิซิลิคเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากกรดซาลิซิลิค เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดีแต่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบนอกห้องปฏิบัติการได้ สามารถทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

หลักการ อาหารบางชนิดที่แม่ค้าได้นำเอาผงเคมีที่ใช้ฟอกขาวมาใช้ในอาหาร เพื่อให้อาหารมีสีขาวดูคุณภาพดีและบางคนได้ใช้ผงเคมีที่ฟอกแห ได้แก่โซเดียมไดไทโอไนต์ หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาฟอกอาหารหลายอย่าง ซึ่งสารฟอกมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้นเพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็ว Read More »

ชุดทดสอบซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

หลักการ สารในกลุ่มซัลไฟต์ที่นิยมใช้กันคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมซัลไฟต์ โซเดี่ยมไบซัลไฟต์ และโซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต์ มีการนำมาใช้ในอาหารเพื่อฟอกสีอาหารให้ขาวและยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ ราและแบคทีเรีย ทำให้เก็บรักษาอาหารได้นาน ไม่เน่าเสียเร็ว กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารบางชนิดเท่านั้น แต่ก็ยังมีการนำสารกลุ่มซัลไฟต์มาใช้ในอาหารชนิดต่างๆ จำนวนมาก Read More »

ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร

หลักการ อาหารทะเลสด ผักสด เครื่องในสด มักจะมีการนำน้ำยาดองศพมาแช่อาหารเพื่อให้สดเสมอ แต่น้ำยาดองศพเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาการใช้น้ำยาดองศพ ในผัก ผลไม้ และ อาหารทะเล Read More »

ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

หลักการ การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร นอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง Read More »

ชุดทดสอบอะฟลาทอกซิน

อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) สารอะฟลาทอกซินเป็นกลุ่มของสารพิษที่สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus A. parasiticus และ A.nomius สารอะฟลาทอกซินที่สำคัญและพบเสมอในธรรมชาติมี 4 ชนิด คือ AFB1,AFB2,AFG1 และ AFG2 โดย AFB1 จะพบมากที่สุด และมีความเป็นพิษสูงสุดเพราะเป็นสารก่อมะเร็ง โดยทำให้เกิดมะเร็งตับทั้งในคนและสัตว์ แม้ได้รับสารพิษปริมาณเพียงเล็กน้อย สารอะฟลาทอกซินสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 280 องศาเซลเซียส คงตัวในสภาพที่เป็นกรด แต่จะสลายตัวในสภาพที่เป็นด่าง และละลายน้ำได้เล็กน้อย Read More »

Scroll To Top