Thursday , 20 June 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบพริก ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก

ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก

ความสำคัญ การนำพริกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นอาหารและใช้เป็นยา โดยสารสำคัญที่ทำให้พริกมีความเผ็ดร้อน คือ สารในกลุ่ม capsaicinoids  ซึ่งพบในพริกเกือบทุกชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันตามชนิดของพริก ก่อนที่จะนำพริกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั้น ควรที่จะต้องทราบถึงปริมาณความเผ็ดของพริกก่อน ซึ่งในการวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความเผ็ดในพริกนี้ทำได้หลายวิธี  ตั้งแต่วิธีดั้งเดิมโดยการชิม ซึ่งต้องมีความชำนาญและมีความผิดพลาดสูง Read More »

Scroll To Top