Thursday , 18 July 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบไฮดรอกไซด์ (Hydroxide Test Kit)

ชุดทดสอบไฮดรอกไซด์ในน้ำ (0.00-1.00, 0.0-10.0 g/L)

HI 3839 ไฮดรอกไซ – Range (0.00-1.00 กรัม / ลิตร) (0.0-10.0 กรัม / ลิตร) ไอออนไฮดรอกไซที่พบในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจบ่งบอกถึงการปนเปื้อนเทียม ไอออนไฮดรอกไซก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดของ corrosiveness ของน้ำในเรื่องวัสดุที่จะถูกโจมตีจากสื่อพื้นฐาน ในการชุบด้วยกระแสไฟฟ้าทองแดงไอออนไฮดรอกไซทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อลดทองแดง Read More »

Scroll To Top