Thursday , 20 June 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบด้านปศุสัตว์และประมง

ชุดทดสอบน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 4 in1 (แอมโมเนีย, ไนเตรท, ไนไตรท์, พีเอช)

HI 3893 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kit ทดสอบ ปัจจัยหลายประการส่งผลกระทบต่อความเป็นอย่างดีและการเจริญเติบโตของปลาในการเพาะเลี้ยงสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ HANNA ®มีหลากหลายเดียวและหลายพารามิเตอร์ชุดทดสอบเช่นเดียวกับกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พกพาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการให้แท็บบนโฮสต์ของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการใช้งานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Read More »

ชุดทดสอบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 in1 (อัลคาลินิตี้, คาร์บอนไดออกไซด์, Do, ความกระด้าง, pH, ความเค็ม)

ฮาวาย 3823 ชุดทดสอบการรวมกันสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฮาวาย 3823 ให้คุณมีความสำคัญมากที่สุดพารามิเตอร์การทดสอบการใช้งานสำหรับการเพาะเลี้ยง: อัลคาไลน์, คาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนละลายความแข็งค่า pH และความเค็ม Read More »

กระดาษทดสอบน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 5 in 1 (พีเอช, ไนเตรท, ไนไตรท์, ความกระด้างทั้งหมด, อัลคาลินิตี้)

Eco-วันที่ 5 ใน1สำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำ ลูกค้าให้ทางเลือกที่จะเปียกเคมีและเวลาในการทดสอบนาน Eco เช็คสำหรับการทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสำหรับทุกคนจากสามเณรที่จะมีประสบการณ์ ที่สมบูรณ์แบบสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและบ่อน้ำคุณภาพแต่ละการทดสอบแถบสำหรับไนไตรท์ไนเตรท, pH ด่างรวมและความแข็งรวม Read More »

กระดาษทดสอบน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 3 in 1 (พีเอช, ความกระด้างทั้งหมด, คาร์บอเนต ฮาร์ดเนส)

QUANTOFIX ® Multistick สำหรับเจ้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของคุณภาพน้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ แถบทดสอบนี้มีไว้สำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของคุณภาพน้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายใน 60 วินาทีง่ายจุ่มและอ่านขั้นตอนให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งคาร์บอเนต (ด่าง), ความกระด้างของน้ำและค่าความเป็นกรด คุณภาพน้ำได้ทันเวลาการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพที่ดีของปลา Read More »

ชุดทดสอบไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole Test Kit)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ Read More »

ชุดทดสอบซาบูทามอล (Salbutamol Test Kit)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ Read More »

ชุดทดสอบไนโตรฟูแรน (Nitrofurans Test Kit)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ Read More »

ชุดทดสอบคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenical Test Kit)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ Read More »

กระดาษทดสอบการอักเสบของเต้านมวัว (Mastitis Test Paper)

กระดาษทดสอบ Udder ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของโรคเต้านมอักเสบ กระดาษทดสอบช่วยให้การตรวจสอบง่ายและรวดเร็วของค่า pH ของนม มันถูกใช้เป็นแบบคัดกรองโรคเต้านมอักเสบเมื่อ นมของวัวที่ติดเชื้อจะต้องไม่ถูกขาย ทั้งสี่เต้านมจากต้องมีการทดสอบ การลดลงของนมวางอยู่บนโซนทดสอบ สำหรับวัวสุขภาพจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดง (6.4-6.6 pH) สีเขียว (pH 7) หรือสีฟ้า (pH 8) ระบุโรคเต้านมอักเสบ ถ้าตัวบ่งชี้ที่ยังคงสีเหลือง pH ของนมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 6,3 การค้นพบนี้มีพยาธิเช่นเดียวกันและต้องดำเนินการต่อไปการวินิจฉัยหรือรักษาโรค Read More »

ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมรูปแบบใหม่

ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม Hii-M TEST หลักการ Hii-M TEST เป็นชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์ โดยใช้วิธี Biological Method ประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus stearothermophilus ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดพิเศษ ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญของเชื้อ และใส่ตัวสีบ่งบอกสภาพความเป็นกรด-ด่าง ชุดทดสอบปกติจะมีสีม่วง (pH=6.8) Read More »

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5

Innova GOLD H5 ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดนก H5 ชนิดให้ผลอย่างรวดเร็ว วิจัยและพัฒนาโดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุลและคณะ โดยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ชุดทดสอบไข้หวัดนก AIV

Innova GOLD AIV ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดนก AIV ชนิดให้ผลอย่างรวดเร็ว วิจัยและพัฒนาโดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุลและคณะ โดยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

Scroll To Top