Wednesday , 17 July 2024
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบคาเฟอีน

  • thumb1

    ชุดทดสอบคาเฟอีน

    ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร...

ชุดทดสอบคาเฟอีน

ประโยชน์ของชุดทดสอบ ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว สนับสนุนการควบคุมการใช้คาเฟอีน ในผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า Read More »

Scroll To Top