Thursday , 24 September 2020
Breaking News

Category Archives: ชุดทดสอบกลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde Test Kit)

ชุดทดสอบกลูตาราลดีไฮด์ (0 -2.5%)

ชุดทดสอบกลูตาราลดีไฮด์ (0 -2.5%)

QUANTOFIX ® Glutaraldehyde ความมุ่งมั่นที่ง่ายและรวดเร็วของglutaraldehyde แถบทดสอบนี้มีไว้สำหรับการกำหนดอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของ glutaraldehyde ในการแก้ไขปัญหา จุ่มและอ่านง่ายขั้นตอนให้ผลที่เชื่อถือได้ใน 20 วินาที Glutaraldehyde เป็นยาฆ่าเชื้อที่แข็งแกร่ง มันคือตัวอย่างเช่นมักใช้ในการดูแลสุขภาพและวิศวกรรมการแพทย์ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ รวม Glutaraldehyde เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมมากที่สุดในการปรับกระบวนการอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว Read More »

Scroll To Top