Monday , 27 March 2023
Breaking News

ชุดทดสอบเมลามีน

01-ชุดทดสอบเมลามีน


เมลามีน

เมลามีน คือพลาสติกชนิดหนึ่ง มีสารประกอบฟอร์มาลดีไฮต์เป็นส่วนประกอบ ลักษณะเป็นผงสีขาวมีสูตรโครงสร้าง C3H6N6 มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 66% เมลามีนจึงถือว่าเป็นโปรตีนเทียมชนิดหนึ่ง


ความเป็นพิษ

  1. เกิดการระคายเคืองเมื่อสูดดม ทำให้ตาและผิวหนังอักเสบ
  2. เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ ระบบสืบพันธุ์ถูกทำลาย เกิดนิ่วที่ท่อปัสสาวะและไต เกิดมะเร็งที่ท่อปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก
  3. ในปลาไร้เกล็ดจะเกิดผิวสีดำ ตับไตขยายใหญ่และตาย
  4. ในกุ้งจะหัวโต ท้องบวม ท่อลำไส้และท่อสืบพันธุ์โป่งพอง
  5. ในไก่ เนื้ออุ้งเท้าอักเสบเป็นแผลและเน่า ไต และม้ามบวมขยายใหญ่
  6. ในสุกรจะกินน้ำมาก อาเจียน ผอมซูบเฉียบพลัน ปอดบวม มีน้ำที่ปอด ขาเจ็บ ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีเกล็ดสีขาวที่พื้นคอก


ปัญหา

การเจือปนสารเมลามีนในอาหารและผลิตภัณฑ์นม อาจเป็นความตั้งใจเพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์นมนั้นมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้น เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหารเป็นการวัดหาปริมาณไนโตรเจนแล้วคำนวณกลับเป็นปริมาณโปรตีน ฉะนั้นเมลามีนซึ่งมีไนโตรเจนมากจึงให้ผลบวกเทียม และเชื่อว่าเมลามีนที่นำมาผสมในอาหารและผลิตภัณฑ์นมนั้นน่าจะเป็นเกรดต่ำ ราคาถูก มีการปนเปื้อน อนุพันธุ์อื่นของเมลามีน เช่น กรดไซยานูริกมาด้วย ซึ่งหากร่างกายของคนและสัตว์ได้รับสารทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน จะทำให้เกิดผลึกของสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำและเป็นพิษต่อเซลล์ท่อไตเป็นสาเหตุทำให้คนและสัตว์ตาย


หลักการ

การตรวจวิเคราะห์ในปัจจุบัน คือ ตรวจด้วยเครื่องจีซี, เอชพีแอลซี และจีซีเอ็มเอส ซึ่งสามารถทราบผลอย่างแท้จริงว่ามีการปนเปื้อนของสารเมลามีนอยู่ในระดับที่เท่าใด แต่การวิเคราะห์ดังกล่าวมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากมาก ใช้เวลาตรวจนาน และมีราคาในการวิเคราะห์สูง ดังนั้นการตรวจเช็คด้วยวิธีทดสอบอย่างง่ายด้วยชุดทดสอบเมลามีนโดยใช้หลักการ Chemical Test ด้วยการเทียบสี จึงสามารถทดสอบเบื้องต้นและรู้ผลได้ทันที


ประโยชน์

1. สามารถใช้ทดสอบในน้ำดื่ม นม ผลิตภัณฑ์อาหารของคนและสัตว์ รวมถึงในปัสสาวะ

2. สะดวก รวดเร็ว ทราบผลทันที

3. มีความแม่นยำสูง

4. ใช้ง่าย สามารถใช้ได้ในฝ่ายปฏิบัติการเฝ้าระวังและผู้บริโภคทั่วไป


ขนาดตัวอย่าง

1 กล่อง 80 ตัวอย่าง


ความไวชุดทดสอบ

ทดสอบความเข้มข้นเมลามีนต่ำสุด 1 ppm.
อายุการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 ปี

http://xn--82cd4ae0a6c2az1a7h.com/?cat=379

ชุดทดสอบเมลามีน

03-ชุดทดสอบเมลามีน

ชุดทดสอบเมลามีน

ลักษณะของสารเมลามีนและอนุพันธุ์เมลามีนเป็นคริสตัลแวววาว

ลักษณะของสารเมลามีนและอนุพันธุ์เมลามีนเป็นคริสตัลแวววาว

ผลของเมลามีนต่อสัตว์ปีก

ผลของเมลามีนต่อสัตว์ปีก

ผลของเมลามีนต่อสุกร

ผลของเมลามีนต่อสุกร

ผลของเมลามีนต่อปลา

ผลของเมลามีนต่อปลา

ผลของเมลามีนต่อกุ้ง

ผลของเมลามีนต่อกุ้ง

ทำการทดสอบน้ำและนม สีเหลืองไม่พบเมลามีน สีแดงพบเมลามีน

ทำการทดสอบน้ำและนม สีเหลืองไม่พบเมลามีน สีแดงพบเมลามีน


สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top