Sunday , 26 May 2024
Breaking News

ชุดเจลอิเลคโตรโฟรริซิส

01-ชุดเจลอิเลคโตรโฟรริซิส


ชุดเจลอิเล็กโทรโฟริซิสแบบแนวนอนที่มีขั้วไฟฟ้าอยู่ด้านบน KKUNP-A1

วิจัยและพัฒนาโดย รศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุสิทธิบัตรเลขที่ 0503001489

แนวคิด

นักวิจัยมีประสบการณ์ ด้านอิเล็กโทรโฟริซิสมานานกว่า 20 ปี จึงวิจัยและพัฒนาเครื่องขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศที่มีราคาสูง และแก้ไขปัญหาการเสียหายของลวดแพลทินั่มที่มีราคาแพงและไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยการเปลี่ยนมาใช้ขั้วไฟฟ้าจากแท่งกราไฟต์แทน

คุณสมบัติ

  1. ใช้แยก ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ ในเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟริซิส (Agrarose gel electrophoresis)
  2. ใช้ความต่างศักย์ในการทำงานได้สูงถึง 20 Volt/cm. จึงใช้เวลาในการแยกเพียง 30-60 นาที
  3. ใช้แท่งกราไฟต์เป็นขั้วไฟฟ้าวางไว้ด้านบนถอดเปลี่ยนได้ง่าย ทนทาน ราคาถูก
  4. รับประกันความพอใจและมีชุดอะไหล่ทุกชิ้น

ขนาด

  1. เครื่องขนาด 18 ตัวอย่าง (9×2) ใช้เจลขนาด 5×7 cm. จึงประหยัดเหมาะสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจะนำไปทดสอบร่วมกับตัวอย่างจำนวนมากในเจลขนาดใหญ่ และเหมาะสมมากกับการสอนกลุ่มย่อยของนักเรียนนักศึกษา
  2. เครื่องขนาด 75 ตัวอย่าง (25×3) ใช้เจลขนาด 11×12 cm. เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top