Saturday , 25 May 2024
Breaking News

ชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้

ชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้


ความสำคัญของโรคไวรัสต่อกล้วยไม้

โรคไวรัสต่อกล้วยไม้ทำให้กล้วยไม้พันธุ์ที่อ่อนแอมีอาการปื้นที่ใบ ดอกด่าง ช่อสั้น แผลตายบนใบ ใบด่าง ยอดบิด ต้นทรุดโทรม การสะสมโรคไวรัสในเรือนกล้วยไม้ จะเป็นแหล่งกระจายโรคไปยังกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆ ทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจผิดว่าอาจเกิดจากแมลง เชื้อราหรือแบคทีเรีย จึงใช้สารเคมีในการกำจัด ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประเทศคู่ค้าบางประเทศมีมาตรการห้ามนำเข้าต้นที่เป็นโรคและต้องได้รับใบรับรองปลอดเชื้อไวรัสและอาจจะใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า


โรคไวรัสของกล้วยไม้

1. Cymbidium mosaic virus (CyMV) อยู่ในกลุ่ม Potexvirus มีรูปร่างป็นท่อนยาวคด (flexuous rod) ขนาดยาวประมาณ 18-20 x 450-550 นาโนเมตร อยู่ในน้ำคั้นที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลา 32 วัน ไม่ถ่ายทอดทางเมล็ดและไม่มีแมลงพาหะ แต่ถ่ายทอดได้โดยการสัมผัสกับน้ำคั้นของต้นที่เป็นโรค

2. Odontoglossum ringspot virus (ORSV) เป็นไวรัสที่จัดอยู่ในกลุ่ม Tobamovirus มีรูปร่างเป็นท่อนตรง (stip rod) ยาวประมาณ 18-25 x 280-325 นาโนเมตร มีคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถทนอุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ในสภาพน้ำคั้นพืช สามารถอยู่ในน้ำคั้นได้นานกว่า 1 เดือน ถ่ายทอดโดยการสัมผัสกับน้ำคั้นของต้นเป็นโรค ไม่ถ่ายทอดทางเมล็ดและไม่พบว่ามีแมลงพาหะในธรรมชาติ เชื้อนี้ทำให้เกิดโรคในสกุลต่างๆได้


ประโยชน์ของชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้

ชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้สามารถตรวจเชื้อไวรัสอันเป็นสาเหตุของโรคใบด่างและจุดประ ดำ ของกล้วยไม้ (CyMV) และ (ORSV) ใช้เป็นชุดตรวจภาคสนาม เกษตรกรหรือผู้ปลูกกล้วยไม้สามารถนำไปใช้ตรวจไวรัสของกล้วยไม้ได้สะดวก รวดเร็ว เพียงบดตัวอย่างกล้วยไม้ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ในถุงพลาสติกบดตัวอย่าง แล้วหยดน้ำคั้นพืชลงในช่องรับน้ำคั้นของตลับ 3 หยด อ่านผลของปฏิกิริยาได้ใน 3-5 นาที ทำให้วินิจฉัยการเป็นโรคได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจเลือกต้นพันธุ์ปลอดเชื้อไวรัสไปขยายพันธุ์ได้ทันที เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสทั้งสองชนิดนี้ในกล้วยไม้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อให้กับเกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้ เป็นการสนับสนุนการส่งออกต้นกล้วยไม้และยังเป็นการยกระดับคุณภาพของวงการกล้วยไม้ของประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีด้านการผลิต และด้านการอารักขากล้วยไม้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น


ขนาดชุดทดสอบ

1 กล่อง มี 20 ตัวอย่าง


การเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ได้นาน 1 ปี

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top