Wednesday , 22 May 2024
Breaking News

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5-400


Innova GOLD H5 ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดนก H5 ชนิดให้ผลอย่างรวดเร็ว

วิจัยและพัฒนาโดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุลและคณะ โดยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หลักการ

ชุดตรวจ Innova GOLD H5 เป็นชุดตรวจหาแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5 ให้ผลการตรวจอย่างรวดเร็วและแม่นยำภายใน 5 นาที อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

ใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5 ในสัตว์ปีก โดยใช้สิ่งส่งตรวจชนิด allantoic fluid หรือ viral cell culture fluid ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อไข่ฟักหรือในเซลล์เพาะเลี้ยงเชื้อ หรือใช้สิ่งส่งตรวจชนิด cloacal swab หรือ tracheal swab จากสัตว์ที่ป่วยหรือตาย


ประสิทธิภาพและผลการใช้งานของชุดตรวจ

ชุดตรวจนี้ ใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะมากต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5 และไม่ทำปฏิกิริยากับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่กลุ่มเอที่มี hemagglutinin (H) ชนิดอื่นๆ กลุ่มบีและซี รวมถึงเชื้อก่อโรคอื่นๆ สามารถใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดนกที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์ ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนรูปแบบนี้เป็นชุดตรวจแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในการตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ของทั้งคนและสัตว์ โดยเป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ (OIE) และองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) เป็นวิธีตรวจเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อบอกผลอย่างรวดเร็วว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่

ชุดตรวจ Innova GOLD H5 antigen ได้ถูกพัฒนาให้มีความจำเพาะต่อเชื้อ Influenza A H5 ในการทดสอบกับ viral culture fluid ที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อไวรัส H5N1 ที่แยกได้จากการระบาดในประเทศไทยเมื่อปี 2547 และ 2548 จำนวน 3 field isolates โดยการเจือจางลงไปทีละ 10 เท่า (10-fold dilution) ก่อนนำมาทดสอบ พบว่าชุดตรวจนี้สามารถทดสอบได้ถึง 0.003-0.128 HAU

ชุดทดสอบหาแอนติเจนนี้ได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และพบว่ามีความแม่นยำและน่าเชื่อถือสูง (clinical performance) โดยมีความไว 84% และมีความจำเพาะ 95% โดยไม่ทำปฏิกิริยากับเชื้อนิวคาสเซิล และเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่มี H เป็นชนิดอื่น


ส่วนประกอบของชุดตรวจ

ชุดตรวจแต่ละกล่องสามารถตรวจได้ 20 ตัวอย่าง มีอุปกรณ์สำหรับตรวจประกอบด้วย

  1. ตลับตรวจซึ่งบรรจุในซองอลูมิเนียมพร้อมหลอดหยด ซองละ 1 ตลับ บรรจุกล่องละ 20 ซอง
  2. ขวดบรรจุน้ำยาสกัด (Extraction Reagent) 1 ขวด
  3. หลอดสำหรับสกัด 20 หลอด
  4. Swab จำนวน 20 แท่ง
  5. คู่มือการใช้งาน

การเก็บรักษา

เก็บในอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 18 เดือน

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor

ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor

ไวรัสไข้หวัดนกกับการเกิดการระบาดใหญ่

ไวรัสไข้หวัดนกกับการเกิดการระบาดใหญ่

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top