Saturday , 25 May 2024
Breaking News

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี


หลักการ

อาหารบางประเภทมีการปกปิดความบกพร่องของวัตถุดิบ และ ได้เจือสีสังเคราะห์ไปเพื่อให้ดูมีคุณภาพดี ในอาหารบางประเภทที่ห้ามใช้สี อันได้แก่ ผักและผลไม้ดอง ผลไม้สด เนื้อสัตว์ปรุงแต่งรส บะหมี่ กะปิ กุ้งแห้ง ลูกชิ้น น้ำพริก กุนเชียง ซึ่งปัจจุบันยังตรวจพบว่ามีการใช้สี จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี เพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำสูง

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี 20 ตัวอย่าง / ชุด

ความไวของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สีเก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top