Friday , 14 June 2024
Breaking News

ชุดทดสอบสารหนู (III) ในน้ำ (5 – 500 ppb.)

ชุดทดสอบสารหนู (III) ในน้ำ (5 – 500 ppb.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ   5 – 500 พีพีบี (ไมโครกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง  20  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ  20  นาที
  การนำไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลกรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท   ยังไม่มีการกำหนด
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   ยังไม่มีการกำหนด


มาและผลกระทบของสารหนู

สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดิน น้ำ ตะกอนดินท้องทะเลและในทะเล สารหนูทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดำ หากบริโภคน้ำหรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำ, นก และสัตว์บกด้วย ในปริมาณที่เท่ากัน สารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนูหรือสารหนู(V)

คู่มือชุดทดสอบ


 ด้านนอก
ด้านใน


สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-7895 แฟกซ์ 0-2564-7896 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top