Monday , 24 June 2024
Breaking News

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร


หลักการ

การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร 30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.05 มก./กก.

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top