Saturday , 20 July 2024
Breaking News

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)


ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหา ฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีน และเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว

วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ

เจเอสพี ฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีน การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 300 นก./มล. ขึ้นไป

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

 1. ตลับทดสอบ  50  ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภาย ในบรรจุสารดูดความชื้นและหลอดหยด
 2. คู่มือการใช้

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิ 4-30 c ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

วิธีการใช้ชุดทดสอบ

ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ที่อุณหภูมิ 15-30 c  ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด

 1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
 2. หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดที่หลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
 3. อ่านผลที่ 5  นาที

การแปลผล

 • ผลลบ เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือ มีปริมาณฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 300 นก/มล.
 • ผลบวก เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 300 นก/มล.
 • แปลผลไม่ได้ ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

ข้อจำกัดของการใช้ชุดทดสอบ

 1. ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
 2. บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ทั้งๆที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนน้อยกว่า 300 นก/มล
 3. แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรงแต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่างๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
 4. การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพมิใช่เชิงปริมาณ
 5. สารบางอย่างเช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิงอย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top