Friday , 16 April 2021
Breaking News

ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

01-ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร


หลักการ

การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร นอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

จำนวนตัวอย่าง

100 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

– ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ในอาหาร)
– ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 50 มิลลิกรัม /กิโลกรัม (ในสารเคมี)

การเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top