Wednesday , 22 May 2024
Breaking News

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)


ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว

วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ

เจเอสพี ทีเอชซี เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50 นก./มล. ขึ้นไป

หลักการของชุดทดสอบ

เจเอสพี ทีเอชซี เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในแถบทดสอบจะมี THCA  ที่จับกับโปรตีนเคลือบอยู่ (drug-protein conjugate ) THCA นี้จะแย่งกับ THC และเมตาบอไลท์ที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดีที่มีอยู่จำกัด ดังนั้นในแถบทดสอบประกอบด้วย แผ่นทดสอบที่เคลือบด้วย drug-protein conjugate บริเวณแถบตรวจ  และมีแอนติบอดีต่อ THCA ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคโกลด์ (antibody-dye conjugate) อยู่ระหว่างส่วนดูดซับกับแผ่นทดสอบ ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้จะช่วยในการตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะได้อย่างจำเพาะเจาะจงด้วยความไวที่สูง

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 4-30 c ห้ามแช่แข็ง ชุดทดสอบสามารถมีอายุ 24 เดือนและใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

อุปกรณ์ภายในกล่องชุดทดสอบ

 1. ตลับทดสอบสำหรับ 50 ชุดทดสอบ (โดยแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก พร้อมด้วยหลอดหยดและสารดูดความชื้น
 2. คู่มือการใช้

วิธีการทำการทดสอบ

ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 c ) ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด

 1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
 2. หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่เตรียมให้ 4 หยด ที่หลุมตัวอย่าง (S) โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป
 3. อ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผล

 • ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น  2 แถบ ทั้งแถบควบคุม (C) และแถบตรวจ (T) โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแถบสี แสดงว่าไม่มีกัญชาและเมตาบอไลท์อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุม (C)  เพียง 1 แถบ ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณแถบตรวจ (T) แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
 • แปลผลไม่ได้ ปรากฏเฉพาะแถบตรวจ (T)  หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะทำการทดสอบผิดวิธี หรือตลับทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่

ข้อจำกัดของการทดสอบ

 1. ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
 2. แม้บางครั้งการทดสอบนี้ใช้เวลาเพียง 1 นาที ก็สามารถให้ผลลบได้ แต่เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องควรอ่านผลที่เวลา 5 นาที
 3. บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ ทั้งๆ ที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์น้อยกว่า 50 นก./มล.
 4. แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่าง ๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
 5. การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ

ข้อควรระวัง

ชุดทดสอบเสื่อมสภาพได้ง่ายหากเก็บในสภาวะที่มีความร้อนและความชื้นสูง ดังนั้นควรฉีกซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการวางถูกแสงแดดโดยตรง

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top