Friday , 31 March 2023
Breaking News

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ)

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ)

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ)


หลักการชุดทดสอบ

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ) เฟโรซา เอชซีวี การ์ด เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ให้ผลการทดสอบรวดเร็ว เชิงคุณภาพ ในตัวอย่างซีรัม,พลาสมาหรือเลือดครบส่วนของมนุษย์

คุณลักษณะชุดทดสอบ

 1. ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ) เฟโรซา เอชซีวี การ์ด บนแถบทดสอบเคลือบด้วยรีคอมบิแนนท์แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีซึ่งประกอบด้วย HCV Core nucleocapsid  และ HCV  NS3 (c33c)  ไว้บริเวณแถบตรวจ
 2. มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ
 3. สามารถตรวจหาแอนติบอดีได้จากทั้งในตัวอย่างซีรัม (serum), พลาสมา (plasma) และเลือดครบส่วน (whole blood)  โดยใช้ตัวอย่างตรวจเพียง 10 ไมโครลิตร
 4. ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ) เฟโรซา เอชซีวี การ์ด ไม่มีผลบวกลวงในการตรวจสอบกับตัวอย่างบวกจากผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆ
 5. วิธีการทดสอบทำได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างก่อนทำการทดสอบ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ  สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 5 – 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
 6. โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ

ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นแถบกระดาษทดสอบบรรจุในตลับพลาสติก แต่ละตลับบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ปิดผนึกพร้อมสารดูดความชื้น 1 ชิ้น  ขนาดบรรจุ 25 เทสต์/กล่อง ในแต่ละกล่องประกอบด้วยซองบรรจุตลับทดสอบจำนวน 25 ซอง น้ำยาไดลูเอนท์จำนวน 1 ขวด และคู่มือวิธีการใช้จำนวน  1 ฉบับ

ความไวของชุดทดสอบ

ชุดตรวจมีความไวและความจำเพาะเท่ากับ 99.0% และ 99.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานอิไลซา

อายุและการเก็บรักษา

 • ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส
 • มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  24  เดือน นับจากวันที่ผลิต

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top