Friday , 14 June 2024
Breaking News

ชุดตรวจโควิด 19 (Covid 19 Antibody Rapid Test)

ชุดตรวจโควิด 19 (Covid 19 Antibody Rapid Test)

lgM/lgG Antibody Rapid Test Kit

ชุดตรวจคัดกรองสำหรับเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แบบรวดเร็ว ด้วยวิธี Rapid Immunochromatography โดยตรวจวัด แอนติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ภายในเลือดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านไวรัสโควิด-19

คุณลักษณะเฉพาะของชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 (COVID-19) แบบรวดเร็ว
 1. Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibody Combo Test Kit (Colloidal Gold) เป็นชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ชนิด IgM และ IgG แบบรวดเร็ว ด้วยเทคนิค Immunochromatography เพื่อการตรวจคัดกรอง ติดตามผลและการรักษาที่รวดเร็ว สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
 2. สามารถตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 (SARS-CoV-2)
 3. สามารถตรวจแยกชนิดแอนติบอดี้ชนิด IgM และ IgG ต่อเชื่อไวรัสก่อโรค COVID-19 (SARS-CoV-2) ได้ โดยปรากฎแถบสีที่แยกกันอย่างชัดเจน ทำให้สามารถบ่งบอกได้ถึงการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน (Recently) จากผลบวกที่แถบ LgM หรือมีการติดเชื้อมานานแล้ว (Previously) จากผลบวกที่แถบ LgG
 4. ชุดน้ำยาสามารถตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 (SARS-CoV-2) ได้จากตัวอย่างที่เป็นเลือด (whole blood) พลาสม่า หรือ ซีรั่ม
 5. ภายในชุดทดสอบมีตัวควบคุมคุณภาพ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ของการตรวจวัด
 6. ใช้ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 (SARS-CoV-2) ได้รวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที
 7. ชุดตรวจมีความแม่นยำสูง โดยมี ความไว 98% ความจำเพาะ 99%
 8. ไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสก่อโรคกลุ่มอื่นๆ (cross-reaction)
 9. ขนาดบรรจุ 40 Tests/kit
 10. ชุดตรวจสามารถเก็บรักษาที่ 2-30 องศาเซลเซียส
 11. มีอายุการใช้งาน 12 เดือนนับจากวันที่ผลิต
 12. ชุดน้ำยาผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข
 13. ชุดน้ำยาได้รับมาตรฐาน CE-IVD และการรับรองจาก US FDA

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com Line: @alltestkit

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

เอกสาร Lyher Covid IgG & IgM Rapid Test – Highents (PDF)

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top