Wednesday , 8 December 2021
Breaking News

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ – ห้องสุขา

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ - ห้องสุขา

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ – ห้องสุขา


หลักการของชุดทดสอบ

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชื้อ จากสีแดงเป็นสีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา มีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 84.5%

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

  • ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ- ห้องสุขา ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ
  • ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

  • เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน
  • เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top