Sunday , 26 May 2024
Breaking News

ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด A (ENZhance Complete)

ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด A (ENZhance Complete)


หลักการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอนไซม์ให้มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยีจึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบเอนไซม์พร้อมใช้ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์จำนวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยอาศัยหลักการเพิ่มความไวในการทดสอบ (Sensitivity) ด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการปลดปล่อยเอนไซม์ที่เก็นสะสมไว้ในเซลล์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว โดยที่สามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่สนใจมาเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษาเอนไซม์ต่อไปได้ สารเคมีที่นำมาใช้ในการผลิต ENZhance Reagent นี้ได้มาจากการคัดเลือกสารเคมีหลายชนิดรวมถึงทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเอนไซม์จากแบคทีเรียชนิดต่างๆ เช่น Gram-Negative, Gram-positive และ Actinomycetes ได้
ข้อดีในการใช้ชุดตรวจสอบ

 1. ใช้ตรวจสอบเอนไซม์ได้หลายชนิด ขึ้นกับสารตั้งต้นที่ใช้และตรวจได้พร้อมกันหลายเอนไซม์ในปฏิกิริยาเดียว (มากกว่า 1 เอนไซม์ต่อ Plate)
 2. สามารถตรวจสอบเอนไซม์ที่มีอยู่ภายในเซลล์แบคทีเรีย และเอนไซม์ที่หลั่งออกมานอกเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ตรวจสอบการทำงานของเอนไซม์ได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสภาวะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่สภาวะต่างๆได้ เช่น อุณหภูมิ 4-60 องศาเซลเซียส pH 3-12 ความเข้มข้นของสารเคมี
 4. สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 15 นาที
 5. ประหยัดกว่าวิธีเดิม ใช้ซับสเตรทเพียง 0.05 g/plate
 6. ใช้ง่ายไม่ต้องอาศัยความชำนาญทางเทคนิค


ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับชุด A (ENZhance Complete)

01-ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด A (ENZhance Complete)


คุณลักษณะ

ใช้ตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรียที่สภาวะมาตรฐาน (pH 4,7,10) สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพของหัวเชื้อ และการศึกษาวิจัย โดยมีซับสเตรทของเอนไซม์หลัก 4 ชนิดในอุตสาหกรรมได้แก่ เซลลูเลส ไซแลนเนส อะไมเลส และโปรตีเอส

 1. กล่องประกอบด้วย
 2. Reagent Buffer pH 4,7,10 ขนาด 40 ml. 3 ขวด
 3. ซับสเตรทสำหรับเอนไซม์ เซลลูเลส ไซแลนเนส อะไมเลส และโปรตีเอส
 4. คู่มือการใช้งาน

จำนวนครั้งที่ตรวจสอบ

ใช้ตรวจสอบได้ 40 ครั้ง (10 ครั้ง/เอนไซม์)
การเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

เชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

เชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

Color zone ที่เกิดขึ้นรอบๆโคโลนีแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์อะไมเลส

Color zone ที่เกิดขึ้นรอบๆโคโลนีแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์อะไมเลส

Clear zone ที่เกิดขึ้นรอบๆโคโลนีแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส

Clear zone ที่เกิดขึ้นรอบๆโคโลนีแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส

ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด A (ENZhance Complete)

ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด A (ENZhance Complete)

ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด B (ENZhance Wide pH)

ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด B (ENZhance Wide pH)

สารละลาย ENZhance Universal pH

สารละลาย ENZhance Universal pH

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top