Thursday , 11 August 2022
Breaking News

ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก

01-ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก


ความสำคัญ

การนำพริกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นอาหารและใช้เป็นยา โดยสารสำคัญที่ทำให้พริกมีความเผ็ดร้อน คือ สารในกลุ่ม capsaicinoids  ซึ่งพบในพริกเกือบทุกชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันตามชนิดของพริก ก่อนที่จะนำพริกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั้น ควรที่จะต้องทราบถึงปริมาณความเผ็ดของพริกก่อน ซึ่งในการวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความเผ็ดในพริกนี้ทำได้หลายวิธี  ตั้งแต่วิธีดั้งเดิมโดยการชิม ซึ่งต้องมีความชำนาญและมีความผิดพลาดสูง รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่มีราคาแพงได้แก่ เครื่อง HPLC ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานและต้องใช้โดยผู้ชำนาญเท่านั้น นอกจากนี้ชุดตรวจสารให้ความเผ็ดในพริกที่มีขายในปัจจุบันในต่างประเทศก็เป็นชุดตรวจชนิด ELISA ที่มีความยุ่งยากและต้องใช้เครื่องมือ microtiter plate reader ในการวัด ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำ (4-8 oC) และมีราคาแพง จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจสารให้ความเผ็ดในพริกชุดนี้ขึ้น


หลักการชุดทดสอบ

ชุดตรวจสารให้ความเผ็ดในพริก เป็นชุดตรวจที่ใช้หาปริมาณสารให้ความเผ็ดในพริกแห้งโดยใช้กระบวนการทางเคมีในการตรวจสอบและยังสามารถดัดแปลงใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพริก เช่น น้ำพริก หรือซอสพริกได้ ในการตรวจสอบ 1 ครั้ง ใช้ตัวอย่างพริกแห้งบดละเอียดประมาณ 1.0 กรัม ขั้นตอนการทดสอบใช้น้ำยาในการสกัดสารให้ความเผ็ดและทำปฏิกิริยากับสารที่สกัดได้ เพื่อทำให้เกิดสี และนำมาเปรียบเทียบกับสีเทียบมาตรฐานที่มีปริมาณของสารให้ความเผ็ด 0.1, 0.3 และ 0.5% ซึ่งความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณของ capsaicinoids ที่มีอยู่ในตัวอย่างพริก


ข้อดีชุดทดสอบ

  1. ใช้ง่าย ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมาก
  2. ไม่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงประกอบในการตรวจสอบ
  3. ทราบผลการตรวจหาปริมาณสารให้ความเผ็ดภายใน 1 ชม.
  4. พกพาสะดวก เนื่องจากบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีหูหิ้ว
  5. การเก็บรักษาไม่ยุ่งยาก สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง

02-ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก-300

03-ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก-300

04-ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก-300

05-ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก-300

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

About admin

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top